Om Fastpartner

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna, kommersiella fastigheter.

Vår affärsidé är att på expansiva orter, äga, förvalta och utveckla fastigheter med god värdetillväxt och positiva kassaflöden. Vi ska samtidigt visa stor lyhördhet för våra hyresgästers önskemål.

torsvikstorg-medium

Torsvikstorg

Handelsplats med goda kommunikationer och ett mångsidigt utbud av affärer och tjänster

Torsviktorg

Torsviks torg

Torsvikstorg

Torsviks torg

Stadsdelen Torsvik, där Torsvikstorg är centrum, är det första som möter resenärer på väg över Lidingöbron.

Stadsdelen Torsvik, där Torsvikstorg är centrum, är det första som möter resenärer på väg över Lidingöbron, riksväg 277. Området inkluderar även villaområdet Herserud, Lidingös äldsta villaområden. Stadsbilden runt Torsvikstorg präglas av Södrakungsvägen som passerar och utav de två stora och moderna bostads husen som ägs av brf Torsviks Torg.

Lidingö Galleria

Mycket av handeln är förlagd till inomhusgallerian Lidingö Galleria, vilken man når smidigt med både allmänna färdmedel och bil.

Mycket av handeln är förlagd till inomhusgallerian Lidingö Galleria , vilken man når smidigt med både allmänna färdmedel och bil som man kan parkera i det stora inomhusgaraget under gallerian. Lokalerna runt Torsvikstorg ägs och förvaltas av fastighetsbolaget Fastpartner AB och de hyreslediga kontor och butikslokaler finns annonserade här.

 

  • Fast Partners lediga hyreslokaler i området hittar du här.

Kommunikation

Kommunikationerna är god med ett stort antal bussar som stannar invid torget. På ca 500 meters gångavstånd ligger Torsvik station där Lidingöbanan stannar.

Kommunikationerna är god med ett stort antal bussar som stannar invid torget. På ca 500 meters gångavstånd ligger Torsvik station där Lidingöbanan stannar.

Historik

Området Torsvik har anor tillbaka så långt som till 1300-talet då det var ett färjeläger för gods och persontransporter.

Området Torsvik har anor tillbaka så långt som till 1300-talet då det var ett färjeläger för gods och persontransporter. Carl Michael Bellman finns avbildad från 1789 när han färjar över sundet mot Ropsten.

 

  • Mer om Torsviks historia finns här.